• Bestyrelsen

Henrik Dam

Formand og formand for Forretningsudvalg og Sportsudvalg

Tlf: 2811 5151

Jesper Zerlang

Næstformand og formand for Baneudvalg

Tlf: 2785 5004

Anne Nimand Jansen

Kasserer og formand for Ordens- og Etiketteudvalg

Tlf: 4033 7737

Gitte Garnell

Honorær Sekretær og formand for Begynderudvalg

Tlf: 2019 5907

Jes Funder-Mikkelsen

Formand for Blad & Kommunikationsudvalg samt Restaurationsudvalg

Tlf: 2144 1253

Klaus Emil Nygaard

Formand for Turnerings og Festudvalg samt KIK-udvalg

Tlf: 4189 7110

Søren Mathiasen

Formand for Sponsorudvalg

Tlf: 2063 5560