03. jan 2021

Winter Scorecard and handicapping

  • Nyheder

Kære medlemmer

Godt nytår!

Fra på mandag den 4. januar 2021 vil det igen være muligt at indlevere scores til handicapberegning på Simon’s, selvom teestederne er flyttet i forhold til om sommeren.

To ting har gjort dette muligt og mere fair:

  1. DGU har lavet en midlertidig (skrivebords)rating af vores vinterbane med røde og gule teesteder.
    Der er printet nye, midlertidige konverteringstabeller og scorekort.
  2. Det nye WHS handicapsystem tager højde for spilleforholdene med en daglig PCC (som afløser for CBA), der nu også gælder for private runder.
    Hvis scores en given dag er væsentligt højere eller lavere end på en normal dag, vil de automatisk blive justeret tilsvarende.

Det vil dog sandsynligvis først være teknisk muligt at indtaste scores fra den 11. januar.

Dette skyldes, at GolfBox den 4. januar midlertidigt lukker for indtastning, mens alle danske handicaps og systemet konverteres til WHS i løbet af den uge.

Tællende scores fra spil i Uge 1 kan indtastes, når systemet genåbner.

Se evt. her: https://www.golf.dk/artikel/der-skiftes-til-nyt-handicap-i-l%C3%B8bet-af-uge-1

Tællende scores er runder på mindst 9 hullers individuelt slagspil (inkl. Stableford), spillet efter Golfreglerne, hvilket bl.a. betyder, at der kun må lejeforbedres på tætklippede områder (så længe denne midlertidige lokalregel er gældende), og godkendt af en markør.

Ole Dybdal Nielsen
Formand for Regel- og Handicapudvalget

Til oversigt