22. sep 2017

Vinterregler fra 23/09/17

  • Greenkeeper,
  • Nyheder

Tidlig​ ​golf”vinter”

Pga. den megen regn de seneste uger indføres lejeforbedring/vinterregler fra i morgen,
lørdag den 23. september 2017, og gælder indtil besked om det modsatte annonceres i
foråret 2018.

Til denne midlertidige Lokale Regel har vi valgt at følge nedenstående tekst, som anbefales
af DGU og R&A.

Bemærk,​ ​at​ ​bolden​ ​skal​ ​markeres,​ ​før​ ​den​ ​løftes​ – ellers koster det ét straffeslag.

“Lejeforbedring/Vinterregler

En bold, der ligger på et tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses.
Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må
spilleren placere den på et sted inden for 15 cm (et scorekorts bredde) fra og ikke nærmere
hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel
20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d.
Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og
efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre
bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på
nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough,
der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DENNE LOKALE REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel,
er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”

Til oversigt