Som frivillig har du modtaget login og password, der giver dig adgang til denne hjemmeside.

Udlevering af beklædning og vagtskemaer vil foregå på informationsmødet den 24. maj kl. 18 på Nybovej 2. Kan du ikke deltage denne dag vil du få udleveret beklædningen når du møder ind til din første vagt. Alternativt kan du afhente tøj mm. på Caraline O’Neill’s kontor (over herrernes omklædningsrum).

Størstedelen af hjælpere vil være ude på banen (ingen på parkeringspladsen!), med opgaver på et givet hul. Vi vil forsøge at rotere jer, så I ikke skal stå på samme hul 3 dage i træk, og heller ikke møde grytidligt (7.15). I kan regne med, at I bliver brugt de dage I har stillet jer til rådighed.

Herunder ses et skema over turneringsbanen med det ændrede hulforløb, og spillernes forventede ankomst til hullerne, hhv. fre-lø (tee-off 7.30 120 spillere 60 pro’er og 60 amatører) og søn (tee-off 8.00 60 spillere). Hvis din vagt fx. er på hul B7, skal du se på skemaet og beregne, at du skal være på hullet 15 min. før første spiller ankommer. I eksemplet B7 altså kl.11.10. Der er udleveret skemaer med starttider til alle på hjælpermødet.

Turn hul #

Mødetid Fre –  lø

Alm. hul. #

Mødetid Søn

Par
Tee off:
7.30-11.30
11 min.
Tee off:
8-11.10
10 min.
1 7.15 A1 7.45 4
2 7.45 A9 8.00 4
3 8.00 B1 8.15 3
4 8.10 C1 8.25 4
5 8.25 C2 8.40 3
6 8.35 C3 8.50 4
7 8.50 C6 9.05 5
8 9.10 C7 9.20 3
9 9.20 C8 9.30 4
10 9.35 C9 9.45 4
11 9.50 B2 10.00 4
12 10.05 B3 10.15 5
13 10.25 B4 10.30 4
14 10.40 B5 10.45 3
15 10.50 B6 10.55 4
16 11.05 B7 11.10 4
17 11.20 B8 11.25 5
18 11.40 B9 11.40 5

 

Det er vigtigt du noterer dig HVEM der ER SIDSTE BOLD inden du går ud – der hænger startlister i hjælpergården. For når sidste bold er kommet forbi er din vagt slut (gælder marshalls på banen).

SØNDAG vil det være dejligt hvis de, der er tidligt færdige, ville hjælpe med som Crowd Control – hvis der er mange tilskuere.

Når du skal møde ind til en vagt foregår det på Nybovej 2 (“Den Gule Gård” – se foto), hvor du vil få udleveret forplejning samt evt. hjælpemidler (stole, regntøj, flag mv.)  til din vagt. Parkering sker på parkeringen/VIP parkeringen – se oversigtskort her.

Du vil blive afløst én gang på vagten så du kan få en pause. Hvis du har brug for at blive afløst på et andet tidspunkt kan du anmode om dette ved at ringe til Pernille tlf. 4035 6261, eller den ansvarlige for dit arbejdsområde.

Det er VIGTIGT at du møder til tiden – evt. afbud skal meddeles den ansvarlige for dit område (se kontaktpersoner her) – men vi vil meget nødigt have afbud !

Forplejning: Du vil få morgenmad når du checker ind (brød, ost, pålæg, marmelade, kaffe/the, juice), og du kan vælge de sandwiches du vil have med på banen, samt frugt og vand. Når du kommer ind vil der være lidt brød, kage, kaffe, øl, vand og snacks.

 

Efter turneringen vil der blive afholdt en turnering for frivillige: mandag den 4. juni – du har angivet i din tilmelding om du ønsker at deltage i denne. Vi spiller samme bane som ved hovedturneringen.

SaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave