17. sep 2019

Reviderede Lokalregler – september 2019

  • Nyheder

Reviderede lokalregler

Vore lokalregler er blevet revideret på to punkter:

1.  Dyreekskrementer

 Vi har hidtil haft en lokalregel om ekskrementer fra gæs. Denne bliver nu udvidet til også at omfatte ditto fra svaner, ræve og hunde.

Dyreekskrementer er dækket af de almindelige Golfregler, idet de pr. defintion er løse naturgenstande (hvis de ikke klæber til bolden) og må fjernes efter Regel 15.1.

Det er ikke tilladt at lave en lokalregel, der gør alle former for dyreekskrementer til areal under repation. Dette må kun gøres, hvis der på en bane er ekskrementer fra specifikke dyr i et sådant omfang, at det kan have indflydelse på fairplay, og disse dyrarter skal i så fald angives i lokalreglen.

Se evt. standard lokalregel F-12:

https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/rules/committee-procedures/8f#f-12
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/afsnit-8

På vor bane kan vi nu vælge at behandle ekskrementer fra de fire nævnte dyr som enten løse naturgenstande eller areal under reparation.

Hvis ekskrementer fra andre dyr, f.eks. mågeklatter, er til gene for spillerens stance eller bold, kan disse altså ikke behandles som areal under reparation – kun løse naturgenstande. Hvis man ikke ønsker at spille bolden i en sådan situation, kan man – normalt med ét strafslag – tage lempelse for uspillelig bold (undtagen hvis bolden er i et strafområde, hvor man kan lempelse med straf efter Regel 17).

2.  Skyllerender i bunkere

 Denne lokalregel, der på Simon’s hidtil kun har været brugt som midlertidig lokalregel, bliver nu fast.

Skyllerender i bunkere er på vores bane derfor areal under reparation, hvor der må tages lempelse efter Regel 16.1c.

Hvis man vil tage lempelse uden straf fra unormale baneforhold i en bunker – uanset om det er skyllerender, midlertidigt vand eller noget tredje – skal man droppe i bunkeren.

Man skal først finde det nærmeste punkt for fuld lempelse, som er det nærmeste sted i bunkeren, hvor der ikke er gene fra forholdet, som man tager lempelse fra, og som ikke er nærmere hullet.

Herefter skal der droppes i et lempelsesområde, som er inden for en køllelængde fra og ikke nærmere hullet end dette referencepunkt, og som stadig er i bunkeren.

Hvis der ikke findes et sådant nærmeste punkt for fuld lempelse i bunkeren, må man stadig tage lempelse uden straf ved at bruge punktet for størst mulig lempelse som reference punkt
– men skal altså stadig droppe i bunkeren.

Hvis man ikke ønsker at droppe i bunkeren, kan man med ét strafslag tage lempelse på flaglinjen bag bunkeren eller fra forrige sted.

Nu vi er ved bunkere, så har nogle medlemmer foreslået, at alle bunkere eller bare alle bunkere med vand i gøres til areal under reparation (i det generelle område), så man må droppe ud af dem uden straf, når de er delvist fyldt med vand, og/eller sandet er blevet hårdt pga. regnen.

Dette er dog ikke tilladt, da det vil fjerne en stor del af banens udfordringer. Komiteen må kun gøre det ved en eller flere specificerede bunkere (ved at markere dem eller beskrive beliggenheden individuelt i en lokalregel), når de er fyldt med vand.

Se evt. standard lokalregel F-16:

https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/rules/committee-procedures/8f#f-16
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/8f

Den reviderede udgave af de faste lokalregler kan ses her: https://simonsgolf.dk/banen/lokale-regler/

Husk også at tjekke for evt. midlertidige lokalregler på hjemmesiden eller i glasskabet i porten (pt. spiller vi med lejeforbedring).

16.september 2019 Ole Dybdal Nielsen
Formand for Regel- og handicapudvalget

Til oversigt