22. jun 2020

Opdatering på 2020 Re-model Project

  • Greenkeeper,
  • Nyheder

Kære medlemmer af Simon’s vi nærmer os nu halvvejspunktet i det store 2020 re-model projekt og jeg vil herunder give en lille gennemgang af projektet indtil videre.

Vi fik jo desværre en lidt anden start på projektet end håbet med udbruddet af Covid-19. Det medførte en forsinkelse af starten og derfor også en lidt anden tilgang til projektet end vi havde håbet på.

Entreprenøren, David Nelsons team består af specialister fra forskellige lande og de lukkede grænser i Europa skabte svære rejsebetingelser. Vi fik dog relativt hurtigt etableret et mindre team af arbejdere som heldigvis kunne bo sikkert på Nybogaard og derved kunne vi minimere forsinkelsen.

Noget af det første arbejde har været opdateringen af sprinklere på teestederne A og B samt tilføjelse af approach sprinklere på A og B. Dermed kan vi sikre at vi kan holde forgreens og teesteder af høj kvalitet også gennem tørre perioder.

For at sætte fart i arbejdet lukkede vi C-loop, således at entreprenøren kunne arbejde uforstyrret og derved undgå forsinkelser. Jeg ved at det var en anden fremgangsmåde jeg omtalte på medlemsmødet i februar, men jeg håber at I har forståelse for vores valg.

Reamonn og hans team udnyttede muligheden for at give greens og teesteder på C-loop en kærlig hånd således at de nu står sundere og klar til spillerne.

C-loop har nu været åben for spil i en periode og det har været dejligt at høre at ændringerne er blevet taget godt imod (i hvert fald af de spillere jeg har talt med). Der er naturligvis en vis periode hvor arbejdsområderne har brug for ekstra pleje inden de er fuld på højde med vores planer.

Vi har de sidste par måneder haft en ekstrem tør periode og det er svære forhold at etablere græs under, men Reamonns team har virkelig gjort et kæmpe arbejde med at håndvande alle de små arealer med nyt græs på og det har båret frugt. De meste græs har etableret sig meget hurtigt og vil snart kunne klare normalt spil.

Græssets klippehøjde kommer at sænkes stille og roligt i takt med at græsset kan tåle det. Der har været lidt problemer med dele af leverancen af rullegræs og nogle ruller har desværre ikke overlevet – disse vil naturligvis blive udskiftet.

De arealer hvor maskinerne har kørt i roughen og andre steder kan godt se noget beskadiget ud, men de vil komme sig når de har fået lidt tid og vejret er mere gunstigt for græsset at gro.

For bunkernes vedkommende har den meget tørre periode også skabt udfordringer eftersom det nye sand har brug for regn og tid for at sætte sig ordentligt. I vil nok opleve at sandet føles noget løst her i starten indtil det har fået en hel del regn over en længere periode. Til sammenligning er det det samme sand som ligger i de to træningsbunkere ved driving rangen.

På C-loop har vi udført følgende arbejder:
Nye teesteder:
Der er kommet to nye teesteder. Vi har udvidet og hævet gul tee på 5. hul og vi har udvidet blå/gul tee på 7. hul. Således bliver begge teesteder lettere at vedligeholde til en høj standard og giver spillerne en bedre oplevelse af hullerne.
Vi har også fået lavet nye teesteder på A1, A5, A6, A9, B1 og B2/C1. Disse har vi ventet lidt med færdiggørelsen af for at få C-loop i spil så hurtig som muligt.

Bunkers:
Arbejdet med bunkers på C-loop har været delt op i to – De bunkers som kunne blive på deres plads og de bunkers der er blevet bygget helt om.

De bunkers der ikke er blevet helt bygget om har været en stor udfordring rent arbejdsmæssigt at sikre at vi opnåede præcis samme facon og hældninger som før. Men entreprenøren fandt hurtigt en metode som gjorde at vi fik bunkerne klar hurtigere end forventet.

Det har været lidt lettere på de bunkers hvor vi startede på en frisk for her var der lidt friere hænder.

Som de spillere der har været ud og spille banen nok har oplevet er bunkerne generelt blevet mere synlige og de nye placeringer af bunkers er blevet mere strategiske. Vi har arbejdet meget på at få bunkerne i spil for de bedre spillere og lidt ud af spil for de mere normale spillere.

Run-offs:
Vi har etableret adskillige run-off områder ved greens, C1, C4, C5, C6, C7 og C8, som vil være med til at skabe større variation af spillet omkring greens. Tanken er at de skaber bedre muligheder for gennemsnitsspillerne for at få en god score på hullerne, men stadig skabe udfordringer for lav handicapperne.

I øjeblikket er græsset her naturligvis lidt højt og derfor påvirker de ikke spillet så meget – men det vil langsomt men sikkert ændre sig når klippehøjden kommer ned og boldene har mulighed for at trille væk fra greenkanten.

Gangstier:
Vi har etableret en ny gangsti mellem 2. green og 3. tee med mulighed for at vande denne ved ekstreme tilfælde. Vi kommer fremadrettet også til at se på en del af de andre gangstier på banen for at give spillerne en bedre oplevelse mellem hullerne. I sammenhæng med det nuværende arbejde gennemgår vi alle stierne og vurderer hvordan vi bedst får dem i god stand. Nogle stier kan klares med lidt intensiveret pleje og her er vi lidt afhængige af vejret så vi starter når det er muligt. Andre steder, som stien mellem B4 og B5 får den helt store tur med både dræn og vandingsanlæg og der er vi mere frit stillet i forhold til vejret.

Dræn:
Der er etableret dræn flere steder hvor der har været behov for dette. Naturligvis i alle bunkers, gangstier, run-offs og nye teesteder. Dette skulle gerne gøre at det også fremover er muligt at holde banen åben i selv meget våde perioder.

Arbejdet på B-loop en nu godt undervejs. Vi har formgivet de fleste bunkers og er nu i gang med at lægge Capilliary Concrete i bunden, Durabunker på kanterne og fylde dem med sand og lægge græs omkring dem.

Vi startede med det hul som har de største ændringer, nemlig B8 hvor der er lavet en hel ny bunker disposition som gør hullet langt mere strategisk med flere forskellige muligheder for spillet op mod green.

Derefter har vi startet på B9 og forventer at både B8 og B9 kommer til at åbnes for spil relativt snart.

Af andre interessante arbejder vi har gang i på B-loop er en ny gangsti mellem B4 og B5 som bliver af græs og bred nok til at håndtere alle spillerne. Der bliver installeret dræn samt vanding på stien således at vi kan holde hvad end vejret byder på af regn og tørke.

På trods af den noget sene start på projektet er jeg rigtig godt tilfreds med hvor langt vi er kommet og den fantastiske kvalitet der bliver leveret af David og hans team og ikke mindst den kæmpe support jeg har oplevet fra Reamonn og hans team. Det er virkelig sjovt og spændende at være med til at udvikle banen i et så fremsynet projekt.

Tak for Jeres forståelse og tålmodighed. Jeg glæder mig virkelig til at vi kan åbne de næste huller og vise jer hvad vi har lavet.

Med venlig hilsen,

Caspar Grauballe

Til oversigt