18. sep 2020

Nyhedsbrev 18. september 2020

  • Greenkeeper,
  • Nyheder

Kære medlemmer,

Først et tillykke til alle, der deltog i det årlige klubmesterskab, og især til årets vindere. Klubmesterskabet falder normalt i slutningen af august, hvilket også markerer afslutningen på vækstsæsonen. I virkeligheden er græsvæksten allerede aftaget betydeligt i hele august måned, da lyset begynder at aftage. Dette vil fortsat være tilfældet fremad, og det er nu vores hovedopgave, at forberede græsset/banen til lavsæsonen. Allerede i dag (18. september) har vi haft vores første frost i sæsonen, og det vil nu også være normalt for os at have tåge om morgenen, da dag- og nattetemperaturen svinger betydeligt. Så husk, at hvis du ikke kan se hvor din bold lander, skal du ikke starte eller fortsætte din runde, indtil dette er muligt.

Forberedelse af banen i lavsæsonen vil medføre, at klippehøjden hæves på alle tætklippede områder, dvs. greens, tee’s, fore-greens og fairways. Som i tidligere år vil vi regelmæssigt begynde, at anvende tunge jernbaserede produkter (gødning), for at styrke græsset mod sygdomme i den køligere periode. Luftning af greens udføres fra næste uge og dette gøres på en lignende måde som om foråret, hvor vi dybdelufter med lange spyd for at nå gruslaget. Dette hjælper med at lindre komprimering og sikrer at greens er bedre drænet. Det er denne praksis, der gør det muligt for greens at modtage 45 mm regn og være spilbare 20 minutter senere. Vi vil også efterså greens på dette tidspunkt. (billede). I næste uge begynder vi også at lufte fairways og vil derfor anvende den lejeforbedring, som vil blive henvist til på startehuset.
 
Den nyanlagte røde asfaltsti fra vaskepladsen frem til B2 teestedet er blevet meget godt modtaget. Tak for alle jeres positive e-mails og kommentarer. Fremadrettet vil vi bestræbe os på, at få rettet kanten op langs stien, ved at så nyt græs og lægge rullegræs.

Nelson og Vecchio der har stået for banerenoveringen vender tilbage i næste måned for at genetablere to græsstier og installere vanding til disse områder. Dette vil være fra C3 green til C4 tee’s og B3 green til B4 tee’s.

I næste uge vil vi også have entreprenører på stedet for at skabe en spændende ny baggrund ved B1 green.

I løbet af de kommende uger vil entreprenører også være på banen, for at fjerne tæt voksende træer og rydde ud i træer og buske, der vokser tæt omkring kanterne på vores søer. Dette arbejde vil overvejende være på C-sløjfen. Så september og oktober vil fortsat være meget progressive måneder for Simons golf.

Endelig må jeg endnu en gang bede jer, vores medlemmer om at hjælpe med ET STORT problem, som vedrører nedslagsmærker på vores green’s!!! Mit mandskab bruger mindst 2½ time hver dag på at reparere nedslagsmærker, som golfspillere har efterladt på hver green. Jeg beder dig derfor om, at rette dine egne nedslagsmærker og tage andre du ser under din runde.

Med venlig hilsen,

Reamonn O’Neill
Golf Course Superintendent

Til oversigt