Lokale Regler Simon’s Golf Club 2018

1. Banemarkeringer

Hvide markeringer                                   Out of bounds
Gule markeringer                                     Vandhazard
Røde markeringer                                    Parallel vandhazard
Blå markeringer                                        Areal under reparation
Blå pæle m/sort top                                  Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader, malede sten ved vandhazarder og afstribninger

2. Out of bounds B3 og C6

Ved spil af hul B3 er hul 6 C out of bounds.
Ved spil af hul C6 er hullerne B3 og B4 out of bounds.
Grænsen mellem disse huller defineres af hvide pæle.

3. Sten i bunkers

Sten i bunkers er flytbare forhindringer (regel 24-1 gælder)

4. Bold på green flyttet uforsætligt

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

5. Afstandsmålere

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

 

MIDLERTIDIG LOKAL REGEL  – Areal under reparation med spilleforbud

Områder markeret med blå pæle med sort top er areal under reparation med spilleforbud.

Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 25-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DENNE LOKALE REGEL: Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

Check i øvrigt opslagstavlen i porten eller http://simonsgolf.dk/banen/ for evt. opslag om midlertidige Lokale Regler.