07. okt 2020

Lejeforbedring indført fra 6. oktober

  • Klubsekretær,
  • Nyheder

MIDLERTIDIG LOKALREGEL

Der er indført lejeforbedring fra 6. oktober 2020 og indtil den ophæves engang i foråret.

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: 15 centimeter (bredden af et scorekort) fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Samtidig ophæves lokalreglen med lempelse fra samlinger i udskåret tørv.

Der kan stadig reguleres handicap med lejeforbedring, og især pga. det nye World Handicap System næste år anbefales det at spille EDS resten af året for at få registreret så mange tællende scores som muligt.

Til oversigt