Hvem skal du kontakte?

 • Forretningsudvalg
 • Baneudvalg
 • Kommunikationsudvalg
 • Ordens- og Etiketteudvalg
 • Turneringsudvalg
 • Sponsorudvalg
 • Sportsudvalg
 • Regel- & Handicapudvalg
 • KIK Udvalg
 • Festudvalg

Forretningsudvalget repræsenterer SGC’s bestyrelse på dialogmøder med Simon’s Golf A/S.

Henrik Dam

Formand

Tlf: 2811 5151

Jesper Zerlang

Næstformand

Tlf: 2785 5004

Baneudvalget repræsenterer medlemmerne overfor Simons A/S fsv. angår bane og træningsområde. Alle henvendelser desangående skal rettes til Jesper Zerlang. Medlemmer anmodes om ikke at kontakte greenkeeper eller dennes medarbejdere under deres daglige arbejde på banen.

Jesper Zerlang

Formand

Tlf: 2785 5004

Hans Wichmann Madsen

Tlf: 3046 6145

Christian Langkilde

Tlf: 2212 2100

Blad- og kommunikationsudvalget har som primære opgave at stå for indhold, udgivelse og distribution af det årlige magasin for Simon’s Golf Club.

Jes Funder-Mikkelsen

Formand

Tlf: 2144 1253

Ordens- og Etiketteudvalget behandler og træffer afgørelser i konflikter eller disciplinære spørgsmål, der måtte blive forelagt udvalget vedrørende medlemmernes forhold indbyrdes eller i forhold til klubben og medlemskabet.

Udvalget træffer afgørelser i samarbejde med Simon’s Golf A/S.

Jesper Zerlang

Formand

Tlf: 2785 5004

Anne Nimand Jansen

Tlf: 4033 7737

Turneringsudvalget varetager følgende opgaver:

 • Arrangerer og afvikler klubturneringer og bistår ved klubmesterskaber
 • Kontakt til klubsponsorer
 • Stiller turneringshjælpere tilrådighed til klubturneringer, Danmarksserien og klubmesterskaber
 • Udstikker generelle turneringsbetingelser for Simon’s Golf Club

Klaus Emil Nygaard

Formand

Tlf: 2197 2606

Lars Buus Jensen

Tlf: 2246 2887

Pernille Jakobsen

Tlf: 4035 6261

Casper Poppe

Tlf: 2661 0955

Sponsorudvalget

Kunne du eller dit firma tænke sig at blive sponsor for en turnering eller støtte vores elitehold i Simon’s Golf Club, så ring til én af Sponsorudvalgets medlemmer på nedenstående telefoner eller send os en mail på klub@simonsgolf.dk – Vi opfordrer vore medlemmer til at støtte vore sponsorer – de støtter Simon’s Golf Club.

Kontaktpersoner vedr. sponsorater er:

Søren Mathiasen

Formand

Tlf: 2063 5560

Lars Løgstrup

Ass. Pro

Tlf: 4040 3635

Henrik Dam

Tlf: 2811 5151

Sportsudvalget er et koordinerende og samlende organ for alle de sportslige udvalg og aktiviteter i Simon’s Golf Club, med henblik på at styrke klubbens sportslige profil og udnytte de tildelte ressourcer optimalt.  Som sponsor får du mulighed for at støtte disse aktiviteter.

Henrik Dam

Formand

Tlf: 2811 5151

James Petts

Head Pro

Tlf: 4031 0409

Lars Løgstrup

Ass. Pro

Tlf: 4040 3635

Søren Mathiasen

Tlf: 2063 5560

Michael Fischer

Tlf: 2132 4301

Claus Strand

Tlf: 2030 2517

Regel- og Handicapudvalget virker som sparringspartner til Bestyrelsen samt særligt Bane- og Turneringsudvalgene i forbindelse med regelspørgsmål og dispositioner afledt af golfreglernes tolkning. Endvidere giver R & H-udvalget k-i-k’ere, udvalg og medlemmer mulighed for at få afklaret diverse tvivlsspørgsmål om banen, spillet og golfreglerne.

Det er R&H-udvalgets mål, at klubben til enhver tid følger gældende golfregler, at de nye regler bringes til medlemmernes kendskab, samt at banen er korrekt opsat i henhold til reglerne.

R&H-udvalget udarbejder klubbens lokalregler inkl. eventuelle midlertidige lokalregler og sørger for indsendelse til og evt. godkendelse fra DGU.

R&H-udvalget sikrer endvidere, at klubbens medlemmer har et retvisende handicap. Normalt reguleres handicap ved turneringer eller private EDS-runder i indland eller udland. Handicap kan reguleres manuelt af udvalget ved anmodning, hvis der er særlige forhold, der taler herfor (sygdom eller andet).

Ole Dybdal Nielsen

Formand

Tlf: 2946 7118

Martin Logan

Tlf: 2333 7930

Henrik Dam

Tlf: 2811 5151

K-i-k-udvalget sikrer at klubbens Klubber-i-klubben følger de til enhver tid gældende retningslinjer.

Udvalget godkender med Simon’s Golf A/S turneringsplaner for sæsonen og behandler i øvrigt alle henvendelser fra KIK’s.

Klaus Emil Nygaard

Formand

Tlf: 2197 2606

Søren Mathiasen

Tlf: 2063 5560

Festudvalget varetager de festlige arrangementer der er i løbet af året.

Først og fremmest, den årlige fødselsdagsfest i maj måned og derudover et mindre arrangement, med lidt musik i forbindelse med en match.

Arrangementerne bliver planlagt i samarbejde med matchudvalget, Simon`s A/S, restauratøren og baren.

Arbejdet består i alle de aktiviteter der er, i forbindelse med afholdelse af en fest.

Torben Henriksen

Formand

Tlf: 4058 3028