klubber i klubben (KIK)

“Lige børn leger bedst”

Nedenfor finder du links til KIK’ernes hjemmesider. Bookning foregår via KIK’s hjemmeside, og kan ikke foretages, hvis du ikke er medlem.

Hvis du ønsker at spille en runde som gæst før du melder dig ind er dette måske muligt, hvis du kontakter KIK’en.

Klubber i klubben

Herreklubben

Herreklubben lægger stor vægt på socialt samvær og hyggelige matcher. Vi har sammensat en super spilleplan, med mange sponsorer og gode præmier. Der bliver selvfølgelig en hygge åbningsmatch og i sæsonen spiller vi nogle matcher, hvor man spiller med andre medlemmer end dem man plejer. Henover sommeren spiller vi Eclectic turnering over 6 onsdage, hvor alle sløjfer kommer i spil 2 gange.
Besøg gerne vores hjemmeside. Her vil man let kunne finde alle referater fra spilledagene, billeder, artikler, spilleplan, omtale af sponsorer og meget mere. Her finder man også sider med referater fra generalforsamlinger, regnskaber og omtale af bestyrelsens medlemmer.

Klubber i klubben

Simons Piger

En hyggelig tirsdagsklub med plads til alle – så vi byder gerne nye medlemmer velkommen
I Simon’s Piger spiller vi turnering hver tirsdag eftermiddag. Der er plads til alle kategorier af golfere. Spilleplanen er varieret, men som oftest er det individuel stableford, men der er også holdturneringer og mere sociale indslag. Efter spillet spiser de, som har lyst sammen, og vore fantastiske sponsorer har igen i år lovet gode præmier. Fra maj tester vi 9 hullers spil sidst på eftermiddagen, så flere har mulighed for at deltage. Vi har opstartsmøde i marts måned, hvor året vil blive præsenteret.

Klubber i klubben

Seniorklubben

Er du 50 år eller derover, har du mulighed for at blive medlem af Simons Seniorklub. – Der kan dog gives dispensation for alderskriteriet.
Seniorklubben er både for singler og ægtepar. Det er således den eneste klub i klubben, hvor både herrer og damer spiller sammen.

Klubbens formål er at spille golf efter DGU’s regler samt at virke for et godt sammenhold mellem klubbens medlemmer og i øvrigt varetage medlemmernes interesser i Simon’s Golf Club.
I Seniorklubben lægger vi vægt på det sociale – ikke kun under – men også efter spillet.
Vi spiller forskellige former for matcher samt løbende turneringer.
Vi kan også lide at opleve andre golfbaner. Derfor er der i sæsonens spilleplan indlagt udflugter og rejser til golfbaner i indland og udland. Årets spilleplan kan ses på vores hjemmeside.
Vi spiller som hovedregel hver mandag med starttider fra kl. 12.30 til 14.30.
Sæsonen starter ultimo marts/primo april og slutter med en julematch i november.
Har du interesse i at høre mere om Seniorklubben, er du velkommen til at kontakte
et af bestyrelsesmedlemmerne.