05. mar 2021

Greenkeeper Nyhedsbrev

 • Greenkeeper,
 • Nyheder

Kære medlemmer,

Uge 9 har været en kold, men produktiv uge på banen. Vejret har varieret med frost, tåge, slud og koldt vejr med strålende solskin.

I denne uge har arbejdet omfattet:

 • Tilslutning af vandingsanlægget, da vi faktisk har manglet regn – det har været slukket siden november pga. faren for frostskader i vinterperioden.
 • Tilslutning af boldmaskinen ved drivingrangen.
 • Klipning af greens, teesteder, forgreens og fairways (til vinterhøjde).
 • Sprøjtegødning af alle greens, teesteder og forgreens.
 • Fortsat beskæring af udvalgte træer.
 • Al afklip omkring søerne er opsamlet.
 • Alle greens er tromlet (rullet) to gange.
 • Nye pin-placeringer på samtlige greens.
 • Alle blade er blæst ud af bunkers.
 • Alle bunkers er igen revet.
 • Greens på C-Loop og den lille putting-green ved rangen er prikket (med bajonet spyd), sandet og eftersået og herefter rullet. Det er planen, at dette fortsætter på resten af greens i næste uge.

I næste uge er det planen af vi skal sprøjtegøde alle fairways og områder omkring greens med ”kold-start gødning”. Omfanget afhænger af vejret.

Vi er også i proces med bevidst at chikanere vores gæs. Dette er en anerkendt human metode, der forhindrer, at gæssene lægger æg og deres gæslinger vokser op i et uroligt område.

Dermed undgår vi gener fra deres ekskrementer og ødelæggelser, som følge af deres hakken, på greens.

Når først en gås er født på banen, vil den fremover vende tilbage for at yngle, hvorved problemet vokser, hvis vi ikke aktivt sætter ind.

Jeg vil opfordre alle til at bruge de opstillede skraldespande til affald. Der står faktisk én på HVERT eneste hul.

Banen er booket fuldt op i weekenderne og der er ikke plads til alle biler, men der må IKKE parkeres på indkørselsvejen pga. myndighedskrav til udrykningskøretøjer (!). Derfor oprettes der en ekstra parkeringsplads på græsarealet på højre side af vejen, inden man drejer ind til golfbanen.

Stor hilsen,

Reamonn O’Neill

Golf Course Superintendent

Til oversigt