21. aug 2023

Greenkeeper Nyhedsbrev

  • Greenkeeper,
  • Nyheder

Kære medlemmer,

Jeg vil starte med at opdatere jer på planen for piletræet på C9, som blev ødelagt i sommerstormen 6. august. Hen over årene har vi brugt en del tid, arbejde og penge på at sikre træets sundhed, da der har været hul i stammen og råd i midten af træet. Kløver og jeg har mødtes med Michael, som er træ-kirurg og medejer af Gribskov Stub & Gren for at finde ud af, hvilket muligheder, vi har for træet. Onsdag 23. august vil Michaels team skære træet kraftigt ned og fjerne alle nedfaldne grene med det formål, at træet genfinder livsgnisten og bliver pænt at se på i løbet af 2-3 sæsoner.

Med de problemer, træet har, er det usikkert, hvor længe det holder – 1 eller 50 år – vi ved det ikke. Simon’s Golf A/S overvejer at plante et andet træ bagved pilen, så det kan vokse op og overtage pilens plads, hvis det skulle blive nødvendigt at fjerne den. På den måde vil hullet til en vis grad bevare sit udseende.

Vi har færdiggjort sommerprikning og sandtilførsel på greens, men der går altid et par uger, før sandet trænger ned i greens, så vi kan sætte klippehøjden ned. Det skete sidste onsdag, og vi fortsætter med at holde denne standard på greens indtil prikning igen starter i slutningen af september. Årsagen til, at vores greens er så sunde er, at vi udfører prikning så ofte, som vi gør. Jeg har forstået, at I alle er meget tilfredse med greens, og på vegne af mit team, vil jeg gerne takke jer for jeres anerkendelse igennem hele sæsonen.

I juli og august har vi fået usædvanligt meget regn (120 mm i juli og indtil videre 140 mm i august) og op til 60 mm i timen i visse perioder. Ved disse tilfælde har vi være ekstra taknemmelige for vores Capillary Concrete bunkers, som klarer store mængder regn utroligt godt med begrænset skade og reparationsarbejde til følge.

I de kommende uger vil vi gøre vores bedste for at klippe græs, som vokser virkelig hurtigt og forstærkes yderligere af morgenduggen. Da banen er godt booket op, kan det være svært for os at nå at få klippet og blæst græs væk på specielt fairways og i semi-rough.

Denne uge med afvikling af klubmesterskaber i weekenden er altid en spændende tid, og jeg ønsker alle deltagere held og lykke. Træning vil nok være øverst på programmet, og jeg forventer, at greens vil være hurtige og ”true”. I den forbindelse vil jeg gerne bede jer om at gøre en ekstra indsats for at rette nedslagsmærker op (se foto). Vi bruger mindst 3 minutter på hver green hver morgen med at gøre dette, og det er næsten 10 timers arbejde, som kunne være brugt bedre. Hvis ikke vi retter nedslagsmærker op, inden vi klipper, risikerer vi, at greens får skader, specielt når vi klipper helt ned til 2,5 mm højde.

Mange hilsner,
Reamonn O’Neill – Golf Course Superintendent

Til oversigt