29. sep 2021

Greenkeeper Nyhedsbrev

 • Greenkeeper,
 • Nyheder

Kære medlemmer,

I dette nyhedsbrev vil jeg informere om, hvilke banearbejder, der er udført for nylig, og hvad vi har planer om at arbejde med i de kommende uger.

I denne uge har vi færdiggjort luftning af alle greens for tredje gang denne sæson. Luftning udføres for at sikre et optimalt niveau af sunde græsser på vores greens og  sørge for optimal spilbarhed. Da luftningsarbejdet udføres på de 9 huller, som er lukkede og dermed usynlige for jer, har jeg lavet en 1-minuts video for at forklare, hvad arbejdet går ud på: https://youtu.be/4cxD4v8usho https://vimeo.com/616184086

I de kommende måneder vil vi – når lejligheden byder sig – lufte greens på flere forskellige måder – dybdeluftning med 12 mm spyd, overfladeluftning med 9 mm spyd samt overfladeluftning med bajonetspyd. Læs mere om fordelene ved luftning og andre tips her:  https://thegolfacademy.org/2017/11/28/survive-aerated-greens/

Det er Simon’s Golfs policy, at der kan spilles til sommergreens året rundt undtaget perioder med frost og sne. Det er derfor mit ansvar at sikre, at greens er bedst muligt forberedte på den stress, dette vil medføre. Jeg vil igen bede alle medlemmer om at rette både egne og andres nedslagsmærker op. Læs venligst også den informative artikel fra Greenkeeper-chefen på St. Andrews her: http://blog.standrews.com/2016/03/09/repairing-pitchmarks/.

I sidste uge fik vi en flydende gravemaskine leveret med henblik på at fjerne visnede siv og andet materiale fra søen ved A5.

Nu flytter gravemaskinen over til B3 og forhåbentlig B4 for at rense søerne der. De andre søer vil blive renset til vinter, hvis/når vi får hård frost.

Vi har benyttet lejligheden til at fjerne algevæksten fra den store sø mellem B1, B8 og B9:

Vi er startet på efterårs-/vinteropgaverne – se listen herunder med forklaringer på, hvorfor de udføres:

 • Blæse blade væk dagligt – Vi vil blæse blade væk fra greens hver morgen for at sikre spilbarheden og græssets sundhed. Denne opgave fortsætter hele efteråret.
 • Sætte klippehøjden op – Klippehøjder sættes op om efteråret, da dagslængde og -lys er væsentligt reduceret. Græsplantens blade agerer som et solpanel – jo længere planten er, jo mere lys kan den absorbere, og jo sundere er den. Dette gælder for alle græsområder, men specielt på greens. I denne periode vil græssets vækstpotentiale reduceres væsentligt, og vi vil derfor klippe og tromle mindre for ikke at stresse græsplanten for meget mekanisk.
 • Vertikalskære tee-steder – Påbegyndes snares tog der vil blive brugt sand som topdressing.
 • Verti-draining – Vi vil verti-draine/lufte fairways, omkransende trafikområder og græsstier. Dette gøres primært for at gøre jorden løsere og forbedre dræning.
 • Såning – Vi vil efterså græsstier og områder med meget trafik og have fokus på at tilføre raj græsfrø på fairways med en høj forekomst af et-årigt rapgræs.
 • Tilføre jernholding gødning – Vi vil fortsætte med at styrke græsplanten til vintervejr og golfspil ved at tilføre jernholdige produkter til greens, forgreens og tee-steder. Dette hjælper mod svampeangreb.
 • Hække – Hækkene vil blive klippet for sidste gang denne sæson.
 • Stenstier –Vi fortsætter vedligeholdelsen af overfladen på stenstierne.
 • Chipping green bunker – Chipping bunkeren blev anlagt I 2017 og efter 5 års spil og opslået sand mod green er kanten af bunkeren og greenoverfladen steget med mere end en meter. Her vil vi fjerne græsset, omforme bunker og greenkant og lægge græs på igen.
 • Trafikerede områder – Når græsvæksten reduceres, vil slid fra trolleys blive mere synlig, og vi bliver nødt til at sætte reb op visse steder for at beskytte mod stort slid.

Bemærk venligst, at alle disse opgaver er vejrafhængige. Fra nu af og frem spiller vejret en stor rolle i de opgaver, som skal løses. Normalt kan vi kun planlægge et par dage frem og må tilpasse vores planer til vejrforholdene.

Samtidig vil vi fortsætte med at udføre vores daglige vedligeholdelsesopgaver så som klipning af greens, tee-steder, forgreens, fairways, semi-rough, rough samt skifte huller, rive bunkers, klippe ovenpå bunkers, klippe og rense op ved søer og vandløb, tømme affaldsspande, flytte tee-steds-markeringer og trimme rundt om sprinklere og teesteds-skilte.

Det er besluttet, at der må lægges op på fairway fra fredag 1. oktober. Martin Logan, formand for Handicapudvalget sender en email ud i morgen med en påmindelse om dette.

Da vi bevæger os ind i efteråret, er der risiko for tåge og forsinkelser p.g.a. rimfrost. Husk at checke hjemmesiden og Starterhuset før spil.

Jeg ved, at dette nyhedsbrev er længere og mere detaljeret end normalt, men jeg opfordrer jer alle til at læse det, da det dækker emner, som er aktuelle lige nu.

Mange hilsener,

Reamonn O’Neill
Golf Course Superintendent

Til oversigt