21. jun 2021

Greenkeeper Nyhedsbrev

  • Greenkeeper,
  • Nyheder

Kære medlemmer,

Siden mit sidste nyhedsbrev er vi gået fra vinter direkte ind i et hedebølge/tørke scenarie. Greens er kommet sig fantastisk godt, og fra nu af og frem til den næste planlagte luftning i uge 29 vil målet være at få dem til at spille så fast og true som overhovedet muligt.

Som altid var det rigtigt rart at møde mange af jer nye medlemmer til rundvisningen på greenkeeper-gården. Det er dejligt at møde jer personligt og få mulighed for at fortælle – dels hvordan vores greenkeeper-team arbejder – og dels hvor omkostningstungt det er at købe, servicere og vedligeholde en stor maskinpark.

I slutningen af den kommende uge vil alle nye sæsonarbejdere være ansat, og træningen af dem er allerede i gang. Med det tørre vejr, som fortsætter i de kommende uger, er vi udfordrede på vores vandingskvoter, og derfor vil greens blive prioriteret fremfor tee-steder og forgreens.

I sidste uge blev den høje rough klippet igen, og vi holder øje med den fremtidige udvikling.

Lige nu er vi optagede af at trimme græsset rundt om på træerne på samme måde som vi har gjort rundt om bunkers. Her mangler vi at færdiggøre C-Loop-bunkers.

Mandag 28. juni påbegynder vi anlægningen af en ny Pétanquebane tæt på Starterhuset og trolley-parkeringen. Planen er at Pétanquebanen skal bidrage til det gode sociale liv, som Simon’s er så kendt for.

I uge 25 klipper vi alle hække på parkeringspladsen samt rundt om klubhuset og hotellet, og – som altid – klipper vi igen i august.

Alt I alt har vi indhentet skaderne på banen rigtigt godt og er på vej ind i en fantastisk sæson.

Mange hilsner

Reamonn O’Neill
Golf Course Superintendent

Til oversigt