Midlertidig lokalregel – Lempelse fra samlinger i udskåret tørv

Hvis en spillers bold i det generelle område ligger i eller rører en samling af udskåret tørv, eller en samling er til gene for spillerens område for det tilsigtede sving, kan spilleren tage
lempelse efter Regel 16.1b.

Men gene eksisterer ikke, hvis samlingen kun er til gene for spillerens stance.

Alle samlinger inden for området med udskåret tørv behandles som den samme samling, når der tages lempelse. Dette betyder, at hvis en spiller har gene fra nogen samling efter at have
droppet bolden, skal spilleren fortsætte som krævet i Regel 14.3c (2), selv når bolden stadig er inden for en køllelængde af referencepunktet.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.