LOKALREGLER SIMON’S GOLF CLUB

 

 1. Banemarkeringer
Hvide markeringer Out of bounds
Røde markeringer Strafområde
Røde pæle m/grøn top Strafområde med spilleforbud
Blå markeringer Areal under reparation
Blå pæle m/grøn top Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader, malede sten ved strafområder og afstribninger

 1. Hvide metalbuer

Hvide metalbuer der bruges til trafikregulering skal betragtes som værende ikke-flytbare forhindringer, hvorfra der tages lempelse efter regel 16.1

 1. Skyllerender i bunkere

Områder I bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter regel 16.1c

 1. Out of bounds C8
  Ved spil af hul C8 er hul C3 out of bounds.
  Grænsen mellem disse huller defineres af hvide pæle.
  Disse pæle er grænsemarkeringer ved spil af hul C8. Ved spil af alle andre huller er de ikke-flytbare forhindringer.
 2.  Ekskrementer fra gæs, svaner, ræve og hunde
  Efter spillernes valg kan ekskrementer fra gæs, svaner, ræve og hunde behandles enten som:
 • En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
 • Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.
 1. Provisorisk bold for en bold i et strafområde
  Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hullerne B1, B3, B4, B5 og B6 (søen til venstre i udslaget) C7, samt C8 (den store sø til højre i udslaget), må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3: Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutters søgetid– så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, som den ligger eller med den provisoriske bold. Hvis den ikke findes inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
 2.  Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.
  Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):
  To skønnede referencepunkter:
 3. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
  • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
  • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds
 4. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med en lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Kontroller venligst opslagstavlen ved indgangen til klubhuset eller https://simonsgolf.dk/banen/regler/ for information om midlertidige lokalregler

Godkendt DGU  3. Juli 2024