Lokalregler Simon’s Golf Club

 

1.  Banemarkeringer
Hvide markeringer                  Out of bounds
Røde markeringer                    Strafområde
Blå markeringer                       Areal under reparation
Blå pæle m/grøn top               Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader, malede sten ved strafområder og afstribninger

2.  Out of bounds C8
Ved spil af hul C8 er hul C3 out of bounds.
Grænsen mellem disse huller defineres af hvide pæle.
Disse pæle er grænsemarkeringer ved spil af hul C8. Ved spil af alle andre huller er de ikke-flytbare forhindringer.

3.  Ekskrementer fra gæs, svaner, ræve og hunde
Efter spillernes valg kan ekskrementer fra gæs, svaner, ræve og hunde behandles enten som:

  • En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
  • Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 1.

4.  Provisorisk bold for en bold i et strafområde

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hullerne B1, B3, B4 (søen til venstre i udslaget), B5 og B6 (søen til venstre i udslaget) samt C8 (den store sø til højre i udslaget), må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d.

Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:

  1. hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutters søgetid – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, som den ligger eller med den provisoriske bold
  2. hvis den ikke findes inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

5.  Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold, hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Godkendt af DGU juli 2021

Kontroller venligst opslagstavlen ved indgangen til klubhuset eller https://simonsgolf.dk/banen/regler/ for information om midlertidige lokalregler.