31. okt 2023

Ansøgning til brug af trolley

  • Nyheder,
  • Proshop

Prøveår 2023/2024

Kære medlemmer,

Fra 65 år og opefter, er trolley tilladt for alle, der har behov for at anvende trolley i vintersæsonen.

Du skal dog henvende dig i Proshoppen for registrering og udlevering af mærke til dit bagtag, før tilladelsen er gyldig.

For alle andre, kan der gives tilladelse til anvendelse af trolley i vintersæsonen, mod aflevering af ansøgningsblanket (udleveres i Proshoppen) sammen med lægeerklæring der godtgør behovet.

Det er alene Proshoppen der er ansvarlig for trolley tilladelser.

Med venlig hilsen

Jørgen Bundgaard
Pro-Shop Manager

Ansøgningsskema

Til oversigt